Vi kan hjälpa er med påminnelser gällande förfallna fakturor. Tillsammans skapar vi en rutin för när och hur påminnelserna går ut. Vi kan också skapa mjukare rutiner för era viktigaste kunder. Målet är naturligtvis att minska andelen obetalda fakturor vilket ger er ett bättre kassaflöde och ökad likviditet. Vi vet att Norra Inkasso som en extern ansvarsfull part kan hjälpa er att öka betalningsviljan hos era kunder.

Brev/e-post

Standardiserade brev- och/eller e-post utskick baserat på förfallolistan i kundreskontran. Aktiveras efter x antal dagar efter fakturaförfall och i x antal upprepningar i överenskommelse med uppdragsgivare. Distribueras med er och/eller Norra Inkassos logotyp.

Telefon/sms

En påminnelse via telefon/sms som ett mjukare sätt att påminna gäldenären om förfallen skuld. Kan tillämpas på selekterad gäldenärsgrupp efter x antal förfallodagar och vid x antal upprepningar i samråd med uppdragsgivare. Gäldenären kontaktas av Norra Inkasso som ert ombud.