Norra Inkasso erbjuder kravhanteringstjänster till nordiska företag. Det är vår övertygelse att en tydlig hantering av krav kombinerad med en förståelse för gäldenärens situation ger bästa resultat. Vi erbjuder en personlig kontakt och hög tillgänglighet för både våra kunder och de gäldenärer vi hanterar. Norra Inkasso har kontor i Stockholm och Haparanda.

Inkasso – en tillståndspliktig verksamhet

Norra Inkasso är ett inkassobolag med tillstånd från Datainspektionen. Om du vill få mer information om vad detta innebär och det regelverk vi som inkassobolag efterlever så hänvisar vi till Datainspektionens webbplats.

Läs mer om vår dataskyddspolicy här