På Norra Inkasso är vi övertygade om att framgången i vår affär främst bygger på vår förmåga att attrahera de allra bästa medarbetarna. Vi är ett talangföretag med kompetenser och erfarenheter från en rad olika branscher och detta ger en god förståelse i kontakten med klienter och gäldenärer. Våra medarbetare ställer höga krav på sig själva, på varandra och på Norra Inkassos utveckling. Vi söker alltid personligheter och kompetenser som berikar organisationen och förstärker Norra Inkassos position på den nordiska marknaden för inkassotjänster.

Vi på Norra Inkasso investerar stort i automationsprocesser i våra system för att korta ned värdefull ärende tid till förmån för våra klienter. Utöver en snabb indrivning så ska vi alltid ha tid för en fungerande klient- och gäldenärsdialog och ett personligt bemötande för att främja och bevara goda affärsrelationer i indrivningen. Som medarbetare på Norra Inkasso ser och förstår du affären och du agerar lösningsorienterat i alla lägen.