Tydlighet och omtanke

Det kan vara svårt att hantera kunder som inte betalar. Det tar tid och kraft och kanske saknar ert företag tillräcklig juridisk kompetens för att kunna kräva in skulden. Det kan helt enkelt kosta mer än det smakar. Som extern samarbetspartner kan Norra Inkasso se till att ni får betalt. Men tydligheten i kravhanteringen måste kombineras med omtanke, så att er kundrelation bevaras och ni kan fortsätta göra affärer med er kund. Ofta kan en viss flexibilitet och förståelse för gäldenärens situation leda till att skulden betalas.

Vi på Norra Inkasso arbetar med inkasso i hela Norden. Vi har både språkkunskaper och juridisk kompetens på nordisk nivå samt kunskap om de olika affärskulturerna. Som kund hos oss får du tillgång till vår kundportal där du kan följa alla dina ärenden och naturligtvis också kontakta oss med frågor.

Provisionsinkasso

Provisionsinkasso används vanligen vid till synes omöjliga fordringar där Norra Inkasso efter analys och förberedande åtgärder riktar ett krav mot gäldenären. Detta är en provisionsbaserad tjänst där vi kommer överens om en fördelning av indriven skuld. Om Norra Inkasso inte lyckas driva in skulden står vi för alla kostnader i samband med ärendet.