Me Norra Inkassossa kuuntelemme asiakkaitamme ja meille on erittäin tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä työhömme, sekä palveluihin joita tarjoamme asiakkaillemme. Jos kuitenkin sinä ja yrityksesi, ette ole tyytyväisiä työhömme voit aina valittaa työstämme. Tässä tapauksessa kehotamme sinua kuitenkin ottamaan ensin yhteyttä siihen osastoon tai palvelualueeseen, johon olet ollut yhteydessä ennen, tai suoraan Capetan valitusten käsittely osaston päällikköön. Kaikki saamamme valitukset tullaan käsittelemään Norra Inkasson kantelupolitiikan mukaisesti, mikä tarkoittaa, että asia käsitellään viipymättä ja käsittelyn hoitaa sellainen puolueeton henkilö joka ei ole ollut valituksen saaneessa jutussa osallisena.

Valituksen jättäminen / Kirjallisen valituksen jättäminen

Jos haluat valittaa palvelusta tai vastauksistamme, haluamme, että valitus tehdään kirjallisesti seuraavalla lomakkeella: Valituslomake. Olisi myös hyvä, jos voisit liittää valituslomakkeen mukaan, kirjeen tai jonkun muun dokumentin jonka olet saanut Norra Inkassolta.

Käsittelyaika & vastaus

Norra Inkasso on sitoutunut käsittelemään valituksen tai kantelun välittömästi, viimeistään kymmenen päivän sisällä. Jos jostain syystä kuitenkin tarvitsemme pidemmän käsittelyajan, esimerkiksi tutkintasyistä, sinulle tullaan ilmoittamaan siitä. Vastaamme valitukseenne kirjallisesti.

Muutoksenhaku oikeus

Jos et ole tyytyväinen käsittelijämme vastaukseen, voitte tehdä muutoksenhaku pyynnön valitusten hallinnoijalle. Ylin valitus vastuu on Norra Inkasson virkaa tekevällä pääjohtajalla.

Perintätoiminta – luvanvaraista liiketoimintaa

Norra Inkasso on Datainspektionenin valtuuttama luvanvarainen perintätoimisto. Jos kaipaat lisätietoja siitä, että mitä tämä tarkoittaa tai mikäli haluat lisätietoa, säännöistä joita olemme sitoutuneet noudattamaan, lisätietoa saat vierailemalla Datainspektion -verkkosivustolla.