Selkeä ja välittävä/harkittu

Voi olla hankalaa käsitellä asiakkaita jotka eivät hoida maksujaan. Se vaatii monesti niin ylimääräistä aikaa kuin voimiakin ja voi olla, että yrityksestänne ei juuri sillä hetkellä löydy tarvittavia lainopillisia osaamista vaatia maksuja takaisin. Ja tämän vuoksi se voi ottaa enemmän kuin antaa. Ulkopuolisena kumppanina Norra Inkasso voi nähdä, että saatte maksun. Perintäpalvelu voi olla sekä selkeää, että välittävää, sen vuoksi teidän asiakassuhteenne pysyvät hyvänä ja voitte jatkaa kaupantekoa tulevaisuudessakin. Usein tietty joustavuus ja ymmärtäminen velallisten tilanteesta johtaa velkojen maksuun. Me Norra Inkassossa työskentelemme perintätoimien kanssa kaikissa pohjoismaissa. Meillä Norra Inkassossa on tarjota sekä kielellistä, että lainoppilista taitoa pohjoismaisessa mittakaavassa, omaamme myös laajan kokemuksen eri yrityskulttuureista. Asiakkaanamme tulemme myös tarjoamaan teille pääsyn asiakasportaaliin jossa voitte seurata tapaustenne kulkua ja voitte asettaa siellä myös kysymyksiä suoraan meille.

Provissioperintä

Provissioperintää käytetään tavallisimmin näennäisesti mahdottomissa saamisissa, tällöin Norra Inkasso analysoi velallisen ja osoittaa vaatimuksen velalliselle. Tämä on provisioon perustuva palvelu, johon kuuluu provisio-osuus kokonaissaatavasta. Jos Norra Inkasso ei jostain syystä kuitenkaan onnistu perimään velkaa, kattaa Norra Inkasso kaikki tapaukseen liittyvät kulut.