Tiedoksianto asianomaiselle

Tiedoksiantaminen on keskeinen osa yhteenvetoprosessia ja sen suorittaa yleensä Kronofogden (ruotsin ulosottovirasto). Tiedoksiantamisen voi myös suorittaa joku toinen taho, mikäli Kronofogden ei ole onnistunut tässä tehtävässä. Luvan saatuamme voimme palvelun tarjoajana suorittaa tiedoksiannon velalliselle, mutta tästä ei kuitenkaan saa kertyä mitään kustannuksia velalliselle. Tätä palvelua käytetään ensisijaisesti, kun kyse on fyysisestä henkilöstä, huolimatta siitä onko henkilöä etsitty yksityishenkilönä tai esimerkiksi avoimen yhtiön edustajana. Tiedoksiannot osakeyhtiölle (Aktiebolag) voidaan suorittaa yksinkertaistetulla menettelyllä Kronofogdenin kautta.

Ylläolevat palvelut ja toimenpiteet koskevat ainoastaan perintätoimia Ruotsissa

Konkurssi

Konkurssihakemus on Datainspektionin mukaan määritelty perintätoimenpide.
Jos sinulla on lainvoimainen ja erääntynyt saatava esimerkiksi oikeuden päätöksellä,
voit haastaa ja vaatia maksua tässä tapauksessa, voit myös vaatia maksua riskin otosta,
muuten voit hakea vastapuolen asettamista konkurssiin käräjäoikeudessa. Konkurssi tapauksessa ilmoittamme vaatimuksestasi konkurssiasiamiehelle, jotta et olisi vaarassa menettää mahdollisia osinkoja.

Ylläolevat palvelut ja toimenpiteet koskevat ainoastaan perintätoimia Ruotsissa

Edistynyt perintä (Key Asset)

Joskus tavallinen perintä on riittämätöntä. Kun kyseessä on suurten ja tärkeiden velkojen perintä, voi manuaalinen käsittely olla tehokkaampi tapa saada maksu. Tällöin otamme puhelimitse yhteyttä asiakkaaseesi ja pidämme sinut ajan tasalla tapauksen etenemisestä. Tilanteen ja asiakkaan luottokelpoisuuden arvioinnin perusteella ehdotamme asianmukaisia toimenpiteitä. Riippuen asian luonteesta voi asianajaja käsitellä tapauksen alusta alkaen.

Haastehakemus

Kun osapuolilla on erimielisyyttä saatavista, yhteenvetoprosessi eli perintävaatimusta ja hakemusta Kronofogdenille ei saa hyvän tavan mukaan käyttää. Tällöin yleisen tuomioistuimen on käsiteltävä riita. Käräjäoikeus aloittaa asian käsittelyn vain asianajan haastehakemuksen perusteella. Riippuen vaatimuksen koosta, voit periä lisäkustannukset, jos asia päätetään hyväksesi oikeudessa. Niin sanotuissa yksinkertaistetuissa riita-asioissa sinulta veloitetaan oikeudenkäyntikulut, tässä tapauksessa et voi käyttää yrityksesi oikeusturva vakuutusta.

Ylläolevat palvelut ja toimenpiteet koskevat ainoastaan perintätoimia Ruotsissa